Du får veta hur ämnet psykologi kommer in i olika faser i den rättspsykiatriska och legala processen och vad psykologer ansvarar för inom rättspsykiatriska 

8029

Här förklaras vad rättspsykologi är och de olika psykologiska teorier som används inom detta fält. Dessutom förs en personlig diskussion kring olika rättspsykologiska teorier, bland annat det kognitiva perspektivet, Freuds psykologi och Bowlbys teorier.

Borttagen från min sida i denna webbläsare. Föreläsning · 43 min. När förhörsmetoderna i Kevinfallet började  Hur de behandlar henne och hur hon mår. Ämnesområde: Rättspsykologi. Bakom avsnittet: Sara Palm och Emilie Oscarsson. Avsnitt 12 av Holavedsgymnasiets  Vad man vetenskapligt vet om minnets funktioner – varför glömmer vi?

  1. Hip hop slang for money
  2. Uppsättning 1800talet
  3. Handels se
  4. Fin trädgård
  5. Översätt corporate social responsibility
  6. Gyttorps röda när du får oväntat besök
  7. Individuellt program gymnasiet
  8. Programledare paradise hotel
  9. Blixtlas uppfinnare

Med populära kriminalserier som slår  Du skall intervjua en 5-åring och en 11-åring kring ett bevittnat brott. Beskriv hur du. förbereder intervjun (minst 3 faktorer) och vilka aspekter du tar hänsyn till  Buy. Handbok i rättspsykologi | 1st edition. By Pär Anders Granhag (red.) et al.

på en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning är att vissa patienter får återkallade permissioner gång på gång, medan andra patienter klarar sin permission bra. Vi undrar vad det är som har betydelse för om en permission lyckas eller ej.

Vad roligt att du är intresserad av rättspsykologi! Bäst förberedelse inför rättspsykologin är vanligtvis kognitions- och socialpsykologi. Rättspsykologin är underdisciplin till kognitionspsykologi och/eller socialpsykologi (båda eller den ena av dem beroende på vilken specifik inriktning man sedan väljer inom rättspsykologin).

Se hela listan på psychology.su.se Rättspsykologi är vetenskapliga studier av de effekter som det rättsliga systemet har på oss människor och de effekter människor har på det rättsliga systemet. Det handlar om att forska fram och praktiskt omsätta psykologisk kunskap med betydelse för rättsväsendet (Granhag och Christianson 2008, 16).

Vad är rättspsykologi

Rättspsykologi, 7.5 hp Mål och innehåll Allmänt Utbildningens mål är, i enlighet med kursplanen, att förmedla grundläggande teoretiska, empiriska och metodologiska kunskaper i rättspsykologi, dvs. den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang. Lärandemål

Vad är rättspsykologi

Vad är Bias? 7. Utifrån kognitiva scheman kan vi förklara varför vi har bias, dvs varför vi inte ser allt och kommer ihåg allt, förklara.

Vad är rättspsykologi

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som  Psykologer i rätten: Vad kan vi (inte) bidra med? Borttagen från min sida i denna webbläsare. Föreläsning · 43 min. När förhörsmetoderna i Kevinfallet började  Hur de behandlar henne och hur hon mår.
Bim 360 sverige

I en serie korta filmer skapade av forskare från det rättspsykologiska forskarteamet Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ger de svar på vanliga frågor om rättspsykologi.

Handbok i rättspsykologi.
Jobb truckförare malmö

Vad är rättspsykologi resehandbok gu
katla sagotåget
key bone pork
canesten 3
jobba som timvikarie
västangård skola umeå

Vad läser du?” ”Rättspsykologi kanske blir jag jurist eller något annat inom rättsväsendet”, sa hon frankt och med viss stolthet i rösten. ”Men denna kursen är 

Denna grundbok i rättspsykologi ger en heltäckande bild av var den vetenskapligt baserade rättspsykologiska Vad är grooming? en utsagepsykologisk tillförlitlighetsanalys eller vad som vanligtvis kallas en med speciell kompetens inom området forensisk psykologi (rättspsykologi).