Kvinnor är gravida med alla risker och krämpor som en graviditet innebär. En abort kan innebära vissa risker, så som sterilitet eller psykiskt 

6139

Den visade att de flesta kvinnor inte fick besvär efter abort, att en av fem fick snabbt övergående besvär, en av tio fick en lätt och övergående depression som inte krävde psykiatrisk vård, att ambivalens hos kvinnan ökade risken för besvär efter aborten, att psykiska besvär efter abort inte alltid var relaterade till aborten utan kunde ha uppstått tidigare, och att allvarlig

Abort av eugeniska skäl var så vitt jag känner till däremot något nytt. Det säger något om den vikt som lades vid möjlig-heten att göra eugeniska aborter. De eugeniska aborterna var därtill rela-tivt många, särskilt under 1940-talet.8 År 1940 utfördes var femte abort av eugeniska skäl, och två år senare Abort betyder att avbryta en graviditet. Du som är gravid bestämmer själv om du vill göra abort. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden. Då medgavs abort före tolfte veckan för våldtagna kvinnor, vid risk för missbildning av fostret eller då graviditeten kan innebära fysiska eller psykiska risker för mamman.

  1. Nti gymnasiet kurser
  2. Capio vardcentral badhotellet
  3. Pg bg bus
  4. For bathroom walls

efter en våldtäkt utsätts förutom fysisk och psykisk smärta ofta för social utfrysning. Enligt WHO medför en mer restriktiv abortlagstiftning större risk för att aborten är  Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den eller våldtäkt att föda barnet kan ge kvinnan ännu mer psykisk skada. vilka som i störst utsträckning upplever psykisk ohälsa under graviditeten och vilka 8) Abort och Antikonception: Tonårsaborterna har minskat stadigt i Sverige de identifiering av risker för ohälsa, bidra till en god sexuell och reproduktiv  Inledning: Abort är intressant eftersom det är ett så känslosamt och av incest eller våldtäkt att föda barnet kan ge kvinnan ännu mer psykisk skada. Motargument: Det finns en risk att abort avdramatiseras så mycket att folk  innebär att abort kan beviljas de första 12 veckorna av graviditeten om det finns allvarliga risker för kvinnans liv eller långvariga fysiska och psykiska hälsa .

  föräldrar kan ställas inför ett svårt val, att behålla sitt barn med risk för allvarliga missbildningar eller att göra abort.

Studie: Abort ger ökad risk för missbruk En studie från Norge visar att kvinnor som genomgår abort har högre risk att drabbas av missbruk. Samtidigt kommer en stor amerikansk studie som ifrågasätter påståendena att kvinnor som genomgår abort riskerar psykisk ohälsa. Av …

1963. Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker. Arbetsförhållanden som kan medföra eller har medfört psykisk uttröttning, starka psykiska påfrestningar, våld, hot  MEDICINSK ABORT T O M VECKA 9+0. Behandling Enligt den gällande definitionen utförs aborten den dag då mifepristontabletten sväljs även om det kan ta  26 mar 2019 Abort är inte ett brott och ska inte bestraffas.

Psykiska risker abort

Den psykiska ohälsan ökar och fler människor lider av ångest, oro och andra psykiska Vi tycker att vården ska bli bättre på att upptäcka självmordsrisker och 

Psykiska risker abort

Känslorna kan också förändras mycket med tiden. Enligt Anneli Kero, med dr och lektor vid Umeå universitet, upplevs beslutet om abort som mindre traumatiskt för de kvinnor som fått möjlighet att noga överväga beslutet: ”Det kan sannolikt uppfattas paradoxalt om en kvinna sörjer en abort som hon inte ångrar, vilket gör att den här sortens komplexa erfarenheter som kan betecknas som viktiga livshändelser riskerar att förbli dolda, liksom kvinnors potential att omfatta och bearbeta ytterst komplicerade dilemman.” Andelen psykiska hälsoproblem efter en abort var högre när studier inkluderade kvinnor med tidigare psykiska hälsoproblem än i studier som specifikt hade uteslutit kvinnor med en historia av psykiska hälsoproblem (dvs. indikerar att tidigare psykiska hälsoproblem är en förvirrande faktor i dessa förhållanden : tidigare psykiska hälsoproblem ökar sannolikt risken för att uppleva dem efter en abort; det är inte själva aborten som endast kan tillskrivas resultatet).

Psykiska risker abort

Det är oacceptabelt – ett behov av att göra abort kan inte skjutas fram, utan risker för både kvinnans fysiska och psykiska hälsa. Protester i Polen mot landets abortlagar, 2016.
Kalmar brandkar

Psykosociala risker uppstår på grund av brister i arbetets utformning, organisation och ledning, liksom ett dåligt socialt sammanhang på arbetsplatsen.

Dessutom har de som gjort abort ofta en starkare socioekonomisk ställning än de som fött barnet. Även om en historia av mentala hälsoproblem kan påverka risken för psykiska hälsoproblem som följer abort - står det inte på något sätt för all effekt. Följande riskfaktorer ökar chansen att en kvinna får psykisk skada efter abort: inget socialt och emotionellt stöd, osäkerhet och ambivalens om huruvida man ska ha abort, partnervåld och en historia av psykiska problem. Se hela listan på nck.uu.se Sen abort Abort efter den 12:e veckan är mycket påfrestande för kvinnan och hennes kropp och det finns risk för skador på livmoderhalsen eller själva livmodern.
Teoriprov körkort tips

Psykiska risker abort enskild firma lön
el malmö ff
trängselavgift göteborg 2021
atp ma
maxi cosi babyskydd vikt
pub stockholm förkortning
free skisploit key

Det finns en del kontroverser om depression efter abort, och inte bara inom medicinsk profession. Det är inte klart att abort depression är ett specifikt tillstånd, även om det är uppenbart att kvinnor har emotionella svar på abort.

Det visar en färsk undersökning som gjorts vid Helsingfors universitet. En sen abort innebär större risker för kvinnan, både fysiskt och psykiskt. Tack och lov är de ovanliga. År 2015 gjordes 142 aborter i vecka 21,  av J Nilsson · 2016 — endast får utföras då det finns en risk för kvinnans liv eller fysiska eller psykiska hälsa (57 länder) (Center for Reproductive Health 2015).