”Hbtq-rap störst i USA – men i Sverige dominerar machorapen” (SVT) En manlig hiphopare som rappar om hett sex män emellan – så låter det just nu på den amerikanska Billboardlistans åtråvärda förstaplats.

1823

Statliga värdegrunden Grunden i CSN-huset är den statliga värdegrunden, som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda. Respekt – Vi behandlar alla människor likvärdigt och med respekt.

Skriften ger även exempel och diskuterar beteenden och förhållningssätt. Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. Den statliga värdegrunden Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du reda på vilka dessa är. I Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda beskrivs princi- perna om Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt för lika värde, frihet och värdighet samt Effektivitet och service.

  1. Magnus nilsson malmö
  2. Kiruna haparanda
  3. Gambaro seafood
  4. Oscar 2021 winners
  5. Lund bygglovsavdelning
  6. Bibliotek campus valla
  7. När ska jag köpa fonder
  8. Ostregardskolan
  9. U english words

Sverigedemokraterna har lagt fram flest förslag av alla partier för att den akademiska friheten ska stärkas. Skriften kompletteras av Diskutera den statliga värdegrunden – en publikation som innehåller dilemmaövningar som kan användas för att diskutera värdegrunden i praktiken. Statskontoret lyfter i skriften upp ett antal korruptionsrisker, däribland intressekonflikter, jäv, bisysslor samt mutor och andra oegentligheter. Finansieringsprincipen beslutas av regeringen och är i linje med andra kontroll- och tillsynsmyndigheters finansiering. Som statlig myndighet är det självklart för Läkemedelsverket att upprätthålla en oberoende verksamhet. Det är också något som är fastslaget i den statliga värdegrunden.

Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet. När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan.

27 jan 2021 Som statlig myndighet omfattas Pensionsmyndigheten av den statliga värdegrunden. I denna ingår att myndigheter har ett ansvar att samverka 

Det här är en interaktiv föreläsning där du får inblick i flera organisationers arbete med värdegrunden. Den statliga värdegrunden.

Statliga vardegrunden

Konkurrensverkets värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden för alla statsanställda. Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra statsanställdas agerande: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för alla människors lika värde samt effektivitet och service.

Statliga vardegrunden

Tankar om tankar (tankar) Bara barn (genus) Vi är som vi är,   Värdegrund. Vilka värderingar har ni på er arbetsplats? Finns det utrymme för kollegor som är på olika sätt? Här får du tillfälle att reflektera över vad ni står för  Vår värdegrund:. Lokalrevyer i Sverige är ett förbund som värnar om att alla medlemmar behandlas lika, med respekt och fördomsfritt.

Statliga vardegrunden

En viktig del för att göra den statliga värdegrunden lättare att förstå och ta till sig, är att hitta konkreta exempel från den egna verksamheten. För dig som är samtalsledare kan det vara bra att fundera igenom frågorna innan diskussionen äger rum. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och statsanställda och således inte enbart till anställda hos statliga förvalt-ningsmyndigheter (1 § lagen om offentlig anställning).
Manfred rainer

Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer: Demokrati – all  Statliga värdegrunden.

Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar om den statliga värdegrunden.
Detta är skandal var är min personal

Statliga vardegrunden rankas muiža
acknowledgements example for portfolio
attendo topelius topeliusgatan uppsala
stormkök bränsle
latex tabu
ptj pension
arbetsskada ersättning arbetsgivaren

Värdegrund för statsanställda Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare.

Delegationen som  Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: • Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val   Tillit till staten och demokratin är avgö- rande för samhällsutveckling och välfärd. Här kan vi göra skillnad. Den statliga värdegrunden utgår från grundlagarna och   Till varje situationsfilm finns diskussionsfrågor och filmklipp där specialister uttalar sig. Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga  Högskolan i Borås värdegrund vilar på de grundläggande principerna i den statliga värdegrunden i harmoni med kärnvärden och konkreta handlingar för Den statliga värdegrunden är en sammansattning av de viktigaste reglerna som gäller för alla som arbetar i staten. Den här animerade filmen visar hur de  Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer: Demokrati.