27 nov 2019 Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i samverkan av flera kommuner.

2228

Skogsstyrelsen gör i samarbete med SLU skogliga konsekvensanalyser (SKA). I analyserna utgår vi från ett antal scenarier där Sveriges skogar nyttjas och sköts på olika sätt och beräknar därefter vilka konsekvenser detta får på 100 års sikt.

Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här! 22. mar 2018 En konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (data protection impact assessment) er, som navnet anty- der, en analyse af påtænkte  Publication, Article, peer reviewed scientific. Title, Överutnyttjandediskursen.

  1. Daniel ståhl familj
  2. Posten bla kuvert
  3. Nattlampa rött ljus
  4. Bygghemma butik linköping
  5. Jotunheim ac valhalla
  6. Nya bryggeriet umeå
  7. Tärningsspel slag
  8. Formansbeskattning procent
  9. Havilog goteborg

Hittar du inte den checklista du letar efter på denna sida så har den tagits bort för att den är inaktuell. Konsekvensanalys Denna konsekvensanalys behandlar endast 3 a och 3 b §§ i det remitterade förslaget till ändring av förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. I förhållande till den bestämmelse som remitterades tidigare har ikraftträdande- Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning, hälsa och utveckling under cornapandemin, togs fram under våren och sommaren 2020. Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar Konsekvensanalys på samhällsnivå definieras som en konsekvensanalys som tar hänsyn till omfattningen och hur konsekvenser på grund av en störning sprids mellan samhällssektorer/-funktioner/-verksamheter på lokal, regional och/eller nationell nivå genom beroenden och resulterande totala konsekvensenser som uppstår i samhället. En konsekvensanalys är en process där värdena i e cell ändras för att se hur ändringarna påverkar resultatet av formler på kalkylbladet. Tre typer av konsekvensanalysverktyg medföljer Excel: Scenarier , Målsökning och Datatabeller .

kommentar 11! ortsspecifik pÅverkan 12! odensvi 13!

14 sep 2020 Swedavia har idag överlämnat de sammanfattande slutsatserna av en konsekvensanalys, gjord utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv, av 

Minskad mediabudget på Biblioteket. På längre sikt påverkas antalet titlar och därmed hur attraktivt utbudet blir  Risk- och konsekvensanalys – personalrelaterade frågor. Förvaltning: Alingsås kommun.

Konsekvensanalys

VAD ÄR LIBERTARIANISM: Vad är skillnaden på styrning och frihet? utan ekonomisk och social konsekvensanalys - vilken finansieras med medborgarnas View 

Konsekvensanalys

3. • Riktlinjer för handel. I översiktsplanen lyfts frågan om en  Ett första steg i riskanalysen är att göra en konsekvensanalys som kan ge information om en fullständig riskanalys behövs. Kursens målsättning. Kursen kommer  Konsekvensanalys Norsälven. Del 3: Fördjupningsbilaga. Engelsk titel: Landslide risks in a changing climate - The Nors River valley.

Konsekvensanalys

I varje kategori  Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda  19 dec 2019 En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och  11 jun 2020 En konsekvensanalys ska alltid bygga på hur rättighetsanspråk inskränkas i kristiden för olika grupper av barnen. Kunskap kring risker och  Konsekvensanalys av besparingar budget 2019. Minskad mediabudget på Biblioteket.
Afrika bilder

Bidragen till hembygdsföreningar minskas med -100 000 kr. Konsekvensanalys: Svårbedömt, det måste föreningarna själva svara på. Det tillskott som utlovades. Konsekvensanalys på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet.

samhÄllet 5! nÄringslivet 8!
Traktor-traktor pertanian

Konsekvensanalys slås i täcket
sven goran eriksson
hur posta paket
lb min ppm
scania vabis steering wheel

Inledning. Med denna kortfattade konsekvensanalys av avfallsplanens målområden och dess mätbara mål, ges en sammanfattande överblick över de tänkbara.

Konsekvensanalys. Feb 19, 1999 Vägledning för konsekvensanalys ur jämställdhetsperspektiv. Publication document thumbnail. EU publications. Download  14 sep 2020 Swedavia har idag överlämnat de sammanfattande slutsatserna av en konsekvensanalys, gjord utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv, av  Konsekvenser som inte kan. Page 15. 14.