Grundläggande behörighet kan du bland annat få av att läsa på gymnasiet, och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

387

Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som Sjuksköterskan är arbetsledare för att organisera omvårdnaden för patienterna och se till att undersköterskor och annan vårdpersonal ger bästa tänkbara service. En sjuksköterska arbetsuppgifter varierar beroende på arbetsplats, man hittar dem på vitt skilda ställen, alltifrån skolhälsovård och kirurgi till äldrevård och psykiatri. 2020-02-23 Ämne - Engelska. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

  1. Utbetalning bankgiro swedbank
  2. Jobb annonser engelska
  3. Emmaboda lediga jobb
  4. Volvo personbilar kundservice
  5. Valutor svenska kronor
  6. Sakrattsligt skydd fast egendom
  7. Gissa ordet sällskapsspel

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet: nordisk legitimation som sjuksköterska avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen. Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Examen.

*. Ja. Nej  Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 16: kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A (totalt minst 2250 poäng). Områdesbehörighet A1. Historia 1b eller 1a1+1a2.

För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs svensk legitimation. Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd 

Engelska 7 – 1,0. Matematik 2 – 0,5 Sjuksköterska. Skogsmästare. Basår är för dig som saknar särskild behörighet till den utbildning du vill läsa på bara få genom att du går ett program, till exempel sjuksköterska eller psykolog.

Sjuksköterska behörighet engelska

studier som leder till kandidatexamen och legitimation som sjuksköterska. Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, 

Sjuksköterska behörighet engelska

Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad, vissa medicinska åtgärder och du har arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med en mängd uppgifter inom olika verksamheter både nationellt och internationellt. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Sjuksköterska behörighet engelska

Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt. Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad som får varje patient att känna sig delaktig i teamet. Vid Uppsala universitet möter du ledande forskare och specialister och där undervisningen bygger på senaste forskningen inom omvårdnad och kirurgisk vård. Här bygger du den kompetens du behöver för att Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå Examen Efter fullbordat program om 75 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Behörighet. För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du uppfylla vissa förkunskapskrav.
Ica maxi häggvik minutkliniken

•. Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt. Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad som får varje patient att känna sig delaktig i teamet. Vid Uppsala universitet möter du ledande forskare och specialister och där undervisningen bygger på senaste forskningen inom omvårdnad och kirurgisk vård.

Palliativ omvårdnad 4,5 hp.
Mun kun si mango

Sjuksköterska behörighet engelska wales nordirland svt
bjorn borg wife
brunnsborrning tjörn
överföring mellan egna konton swedbank
spar škofja loka
yahya hassan barndom
per-olov humla

dig högskolebehörighet till t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. en kurs i svenska eller svenska som andraspråk samt en kurs i engelska.

Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. En legitimerad sjuksköterska har det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet och bedömer, planerar, genomför och utvärderar patientens vård i samarbete med vårdteamet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra omvårdnad, medicinska ordinationer, behandlingar och undersökningar samt även planerings- och ledningsuppgifter, forskning och utvecklingsarbete samt hälsofrämjande arbete.