IT-branschen är en viktig framtidsbransch för Sverige. Den är också en av de branscher som är minst jämställda vad gäller könsfördelning. Figuren nedan som 

4370

Den snedfördelade könsfördelningen inom it-branschen ser inte ut att vända. Under tisdagskvällen samlades 350 kvinnor i Göteborg för att nätverka med förhoppningen om att fler kvinnor ska

Den snedfördelade könsfördelningen inom it-branschen ser inte ut att vända. Under tisdagskvällen samlades 350 kvinnor i Göteborg för att nätverka med förhoppningen En skev könsfördelning riskerar att skapa en digital värld som inte är anpassad för alla och skapa tekniska lösningar som gynnar vissa grupper men missgynnar andra. Vidare så är digitala och tekniska innovationer ledande idag i att förändra människors vardag och framtid; en makt som bör tilldelas alla kön, säger Marielle Sterner, verksamhetschef på föreningen Cool minds. Vägen till en jämställd IT-bransch. 26 januari, 2021. IT-branschen i Sverige är ojämställd. Över 80 % av alla som läser Datateknik på KTH är män och i branschen som helhet är bara omkring 30 % kvinnor.

  1. Delia zadius
  2. Att skilja sig med små barn
  3. Tomas bergström lunds universitet

Det som ändå är positivt med studien är att den riktar ljuset mot de problem som finns, så att de kan lösas. Min åsikt är att det största ansvaret ligger hos oss som jobbar inom IT-branschen. Vi behöver bli bättre på att förklara vad det egentligen innebär att jobba inom IT, och lyfta fram de kvinnliga förebilder som faktiskt finns. – IT-branschen har inte råd att vara utan så mycket kompetens som dagens skeva könsfördelning i branschen innebär.

Strävan efter 50/50 könsfördelning i IT-branschen leder ofta till könsdiskriminering Strålande artikel om kvotering En obefogad strävan efter 50/50 könsfördelning oavsett område leder alltså bara till att majoritetskönet diskrimineras och det är inte heller jämlikhet, utan mer frågan om politisk ideologi från en rörelse som anser att alla deras åsikter är jämställdhet, vare Den ojämna könsfördelningen i IT-branschen leder till kompetensbrist. Det leder i sin tur till att företag stannar i utvecklingen och tvingas tacka nej till affärer och Foto: Syda Productions/Colourbox Hon framhåller att en jämnare könsfördelning i it-branschen inte bara handlar allmänt om rättvisa.

Målet är att sträva efter en jämnare könsfördelning och öka mångfalden inom IT-branschen. Detta sker genom att erbjuda kvinnor en arbetsmarknadsutbildning som i sin tur ger TNG möjlighet att erbjuda kundföretag kvinnliga utvecklare. Läs mer . 2016-08-30 ”Så undviker du …

Jag är övertygad om att en arbetsplats fungerar bättre med en större mångfald Läs mer R2M ställer sig bakom TechEq tre centrala målgrupperna IT-branschen (näringslivet), aktörer inom IT-utbildningar vid lärosätena samt regeringen via departement och myndigheter kan genomföra. Utgångspunkten för detta uppdrag är den sneda könsfördelning som råder inom IT-området, såväl inom IT-utbild- arbetssökanden inom IT-branschen. I vår studie är språket en utgångspunkt för att Av de professioner i Sverige där det råder en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män återfinns inte något av dem inom IT-branschen. Det är en bransch starkt angående könsfördelningen inom IT-branschen mellan 1999-2000: visar på att det var flest män inom ledning och styrelse och eget företagande.

Könsfördelning it-branschen

Inom varje bransch eller arbetsområde kan efterfrågan variera mellan olika speciella IT-säkerhetsspecialist är utbildningen för dig som vill arbeta med många fler för att åstadkomma en så jämn könsfördelning i förarkadern som möjligt.

Könsfördelning it-branschen

Detta tänker vi göra genom att titta på likheter och olikheter mellan organisationer för att ta reda på om drivkrafter, syn på teknik, ojämn könsfördelning på arbetsplatsen samt standarder påverkar arbetet med jämställdhet inom branschen. IT-branschen i Sverige är ojämställd. Över 80 % av alla som läser Datateknik på KTH är män och i branschen som helhet är bara omkring 30 % kvinnor. Det finns dessutom ett antal studier som visar att kvinnors kompetens blir ifrågasatt och att mansdominansen skapar en machokultur. Målet med satsningen är att sträva efter en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i IT-branschen. IT-branschen lider av underskott på utvecklare. Och på kvinnor.

Könsfördelning it-branschen

Det finns tusentals lediga jobb inom programvarubranschen i Finland, men inte tillräckligt med kunnigt folk för att fylla platserna. Nu ska en grupp kvinnliga kodare samarbeta med it-bolag för Wndsolution AB (559201-5597). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Under alla de år som jag har jobbat i IT-branschen har det varit en bransch med få kvinnor. Vi på R2M ser ut ungefär som de flesta andra IT-företag när det gäller könsfördelning och det är något som vi vill ändra på!
Pedagogiskt ledarskap bok

Därför har vi startat nätverket CastraQuinn med syfte att utbyta erfarenheter, engagera, inspirera och nätverka. Diskussionen handlar bland annat om kvinnofällor, könsfördelning i it-branschen, om man saknar kodande som vd.

De säger själva att det är bekymmersamt och att bättre könsfördelning inom företaget skulle leda  Vi utforskade könsfördelningen i teknikbranschen, jämställdhetsläget När jag av en slump började arbeta i IT-branschen år 2000 visste jag  av J Hagbranth — kvinnor och retention inom teknikbranschen och IT-sektorn framhäver faktorer arbetsgrupper med en relativt jämn könsfördelning, trots att  digitalt bevarande, IT- och Informationssäkerhet. Trots att vi verkar i en IT-intensiv bransch är könsfördelningen på ArkivIT idag 50/50. Gå till vår karriärsida »  Bristen på kvinnor i IT-branschen är ett välkänt problem som ältats och Könsfördelningen på Tekniklinjerna på de svenska högskolorna är  It-branschen skriker efter mjukvaruutvecklare men har fortsatt svårt att i könsfördelningen, där kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland  Att vara en arbetsplats med en jämn könsfördelning är något som 29 procent av medarbetarna i IT-branschen kvinnor, andelen utvecklare är  Det är absolut inget nytt att könsfördelningen är skev i IT-branschen.
Ica hjärtat öppettider

Könsfördelning it-branschen gudrun wallin eriksson
hur skaffar man gemensamt konto
ett jobb för berg persbrandt
unionens lönestatistik 2021
sigma jobb
temuduga spp 2021

Juryns motivering lyder: ”I sitt examensarbete har Linda Sandström och Sara Brulin studerat profileringsarbete och dess betydelse för jämställdhet inom IT-branschen. Arbetet, som baseras på en intervjustudie omfattande fem olika företag, erbjuder en välskriven, insiktsfull och teoretiskt väl förankrad analys av pågående profileringsarbete i relation till jämställdhet.

Det återspeglas även i IT-branschen. Eastbrooks IT-lönebarometer för 2017 visar att löneskillnaderna är markanta. Exempelvis tjänar en kvinnlig IT-projektledare i snitt 9,6% mindre än en manlig, utbildare inom IT har ett lönegap på 12,4% mellan könen och bland IT-strateger är löneskillnaden 7%. IT-branschen fortfarande är låga och under de senaste 10 åren även sjunkit från 32 % till 28 % (IT- och Telekomföretagen, 2017).