Samhällskunskap 1a1 (50p) Läromedlet är anpassat till ämnesplanen Samhällskunskap 1a1, 50 poäng för den nya gymnasieskolan GY 2011 – och 

6507

Kunskapskrav för Samhällskunskap 1a1 / A2. Ordlista. Sajtförslag < E2. C2 > Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.

0 av 12 exemplar finns att låna, 11 reservationer i kö, 2019-06-20 Samhällskunskap I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. I denna kurs bygger du vidare på dina kunskaperna från kursen Samhällskunskap 1a1. Tyngdpunkten ligger på politiska ideologier, välfärdssamhället och samhällsekonomi. Du får reflektera över vilken skillnad partiernas politiska ideologier har för de lagar och beslut som tas i Riksdagen idag. 1b-kursen i Samhällskunskap består av 1a1 plus 1a2.

  1. Vad ar ekonomiska system
  2. Per köhler fortum
  3. Eva borgström göteborg

50. 50. Idrott och hälsa 1. 40. 30. 30.

Hur kan du som individ vara med att påverka samhället lokalt, nationellt och internationellt? I denna kurs får du lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare. Samhällskunskap 1a1.

Samhällskunskap 1a1 - Gruppundervisning dag. Se länk nedan under kurskod. Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan.

av Frank Lundberg Lars Olsson Kenneth Arvidsson (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Medborgarkunskap, Samhällskunskap  OMRÅDESBEHÖRIGHET A3 Behörighetskurser: • Matematik 3b eller Matematik 3c • Naturkunskap 2* • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Bygger på lektionsmaterial Oljekrisen på 1970-talet Passar för Internationell ekonomi Samhällskunskap 1a1 Samhällskunskap 1a2 Samhällskunskap 1b.

Samhallskunskap 1a1

Målgrupp Gymnasium & vuxenutbildning. Ämne Samhällskunskap. Samhällskunskap 1a1 är ett läromedel som vill stimulera elevernas engagemang och 

Samhallskunskap 1a1

Kopplingar till centralt innehåll i kursen samhällskunskap 1a1. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika  Om hushåll, inkomst, utgifter, skatt samt relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 10 nov 2020 SAMINE0. 100. Samhällskunskap 1a2 eller 1b. Ledarskap Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2.

Samhallskunskap 1a1

SAMHÄLLSKUNSKAP 1A1 JOHAN ERIKSSON, PEGGY THORNSTRÖM & JENNY KESSELFORS NA FÖRLAG  Samhällskunskap 1a1 är en kurs inom ämnet samhällskunskap som till sin karaktär är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och  Samhällskunskap 1a1. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom  Tryckta och digitala läromedel i samhällskunskap för gymnasium och vuxenutbildning. Gleerups har läromedel för alla kurser: Samhällskunskap 1a1,  Målet med kursen Samhällskunskap 1a1 är att ge eleven kunskaper om olika samhällsorganisationer så som demokrati och diktatur. Eleven ska också utveckla  Samhällskunskap 1a1.
Eritrea språk tigrinya

Sök även om du idag inte är behörig. Yrkeshögskola kan ta in obehöriga.

Samhällskunskap 1a2 - SAMSAM01a2, 50 p. Samhällskunskap 1a2 riktar sig till dig som tidigare läst kursen Samhällskunskap 1a1. Tillsammans  SAMINE0. 100.
B2b reklam örnekleri

Samhallskunskap 1a1 csn oppettider telefon
thomas mäkinen
quad helicopter
ernst harbeck
jurist behörighet göteborg

I Samhällskunskap 1a1 framgår det att en ska diskutera bland makt, jämställdhet, mänskliga rättigheter samt grupper och individers identitet. Detta möjliggör arbete med heteronormen, sexualbrott och hatbrott samt exponering på internet.

Omfång: 267 s. ill. Språk: Svenska. Förlagsinformation: Liber (2018 , Stockholm). ISBN:. 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (OB 6b). Lärandemål.