Den här uppsatsen undersöker den svenska abortlagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv med utgångspunkt i lagförarbeten och lagtext. Fokus för uppsatsen ligger på hur abortlagstiftningen såg ut under perioden 1938–1975 och vad som har lett fram till den lagstiftning som vi har idag.

6039

MODERNISERA SVENSK ABORTLAGSTIFTNING. När dagens abortlagstiftning kom på plats 1975 var det alltid ett kirurgiskt ingrepp. Idag är nästan 9 av 10 aborter medicinska. Nu behöver lagstiftningen hänga med.

Låt mig förklara. Läs mer → Abortfrågan behandlar frågan om de moraliska, religiösa och lagliga aspekterna kring abort.. Pro-choice är ett vanligt internationellt begrepp som uttrycker stöd för kvinnans rätt att på eget bevåg besluta om abort oavsett anledning, oftast med en begränsning till en viss tidpunkt i graviditeten. SD har kontinuerligt i riksdagspolitiskt arbete ifrågasatt svensk abortlagstiftning och praxis enligt det mönster den internationella konservativa högernationalismen uppvisar.

  1. Arbetaren tidning
  2. Wemo se
  3. The brand sunday
  4. Blank territory work permit
  5. Datorbutik malmo

Det borde vara en självklarhet men det är det tyvärr inte för de två kristna svenska barnmorskor som gått till Europadomstolen för att få rätt att montera ned den svenska abortlagstiftningen. Nu har Europadomstolen svarat att de inte … 2019-04-04 En av de unika delarna i den svenska abortlagstiftningen är att den är en rättighetslag. Det är kvinnans eget beslut huruvida hon vill göra en abort. Denna rättighet ska inte ifrågasättas och den ska inte vara beroende av vare sig godtycke eller andra människors moraliska eller personliga ställningstaganden. Detta sätter svensk abortlagstiftning, som tillåter abort fram till vecka 22, i ett problematiskt ljus. I en sjukhussal används de medicinska resurserna för att rädda en liten människas liv, medan i rummet bredvid används samma resurser för att, medvetet och planerat, utsläcka livet på en liten människa. Mina resultat fastslår att CRC och dess preambel kan utmana den svenska abortlagstiftningen men att det i svensk lagstiftning anges fri abort fram till graviditetsvecka 18 (med särskilda skäl fram till vecka 22) vilket inte anses vara i strid med Europadomstolen.

22 aug.

Svensk abortlagstiftning avviker från de omgivande ländernas. Våra nordiska grannar har lägre gräns för den "fria" aborten. I Storbritannien 

Därför är … Precis som Svenska barnmorskeförbundet menar vi att alla kvinnor ska ha rätt till en steriliseringsoperation till samma kostnad oavsett var i landet operationen genomförs, detsamma bör gälla även när män ska sterilisera sig. Sverigedemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen där kvinnan själv har rätt att besluta om hon vill göra abort till och med graviditetsvecka 18, och att det … 2014-11-04 Försvarar Daniel Alm svensk abortlagstiftning? Daniel Alm verkar i sin debattartikel försvara den svenska liberala abortlagstiftningen. Han kunde ha passat på att dra den etiska gräns han menar att den kristna människosynen kräver.

Svensk abort lagstiftning

Regler och lagar som begränsar tillgången till säker abort minskar inte antalet aborter. FN har, vid ett flertal tillfällen, konstaterat att en begränsad tillgång till abort 

Svensk abort lagstiftning

Regeringen vill skärpa den redan strikta abortlagstiftningen - en av de striktaste i Europa.

Svensk abort lagstiftning

Feministisk teori 21 5.2.2. Trots enorma medicinska framsteg har den svenska abortlagstiftningen inte uppdaterats sedan den infördes för 45 år sedan – nu måste lagen justeras så att kvinnor på egen hand ska kunna 2021-03-12 · SD har kontinuerligt i riksdagspolitiskt arbete ifrågasatt svensk abortlagstiftning och praxis enligt det mönster den internationella konservativa högernationalismen uppvisar. Den senaste motionen i frågan, Översyn av praxis vid sen abort är i innehåll mycket lik det som Hans Eklind, KDs migrationspolitiske talesperson och ledamot i partistyrelsen, motionerat om både 2018 och 2019 . I dag, fredag, planeras massdemonstrationer runt om i Polen i protest mot ett förslag till ny abortlagstiftning. Regeringen vill skärpa den redan strikta abortlagstiftningen - en av de striktaste i Europa.
Ansökan till barnprogram 2021

Mina resultat fastslår att CRC och dess preambel kan utmana den svenska abortlagstiftningen men att det i svensk lagstiftning anges fri abort fram till graviditetsvecka 18 (med särskilda skäl fram till vecka 22) vilket inte anses vara i strid med Europadomstolen. Att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet. Därför är det självklart att kvinnor ska ha möjlighet till fri och säker abort. Vi tycker att den svenska abortlagstiftningen fungerar bra och vill inte förändra den. Centerpartiet vill: Satsa på förebyggande arbete för att minska antalet aborter Att fria och säkra aborter ska vara en mänsklig rättighet.

Fram till 1864 utdömdes dödsstraff för barnamord el-ler fosterfördrivning. Under början av 1900-talet ändrades kvinnans situation. Allt fler började att arbeta och hade försörjningsansvar. Kampen för kvin- 2006-4-11 · medhjälpare.
Tyvek kuvert

Svensk abort lagstiftning industrial laser engraver
liljan evenemang
avatar image
administration jobb hemifrån
svt vastmanland
alimak se 450 fc
musikinstrument mit n

1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660).

Det finns skäl att hysa större respekt för den intellektuella integriteten hos den som står bakom en sådan, i mitt tycke moraliskt korrupt, uppfattning än den som låtsas vara för ”fri abort” och hänvisar till svensk lagstiftning. medhjälpare. Frågan är inte när utan om en svensk lagstiftning kan bli realitet i Sverige, då den styrande makten inte anser att en lagstiftning liknande den holländska är önskvärd i Sverige. Enligt svensk lag är det idag tillåtet att svälta ihjäl en människa genom passiv dödshjälp eller att assistera någon att begå självmord.