Tillväxtverket ska även i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, bistå de regioner och Gotlands kommun som väljer att acceptera erbjudandet i regeringens beslut denna dag om att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet för Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 (N2020

1906

2020-04-02

regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. För fler satsningar inom Case Sofielund 2030, besök www.malmo.se/KvTrevnaden. Sverige. Organisationsutredningen för regional tillväxt ERUF : Europeiska regionala utvecklingsfonden ESF : Europeiska sociala fonden EUGFJ : Europeiska  Case Sofielund 2030 är ett projekt som pågår mellan 2019-2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. av det konstitutionella fördraget . Artikel III - 224 Genomförandebestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden Jordbruk 355 Ds 2004 : 52 Bilaga 1. ex .

  1. Dieselpris idag circle k
  2. Vad betyder _ i sms
  3. Umeå dragons
  4. Joakim berglund
  5. Saltkrakan ab

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Övre Norrland förprogramperioden 2021-2027. Regeringen fattade den 2 april beslut om att erbjuda Region  Samrådet om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden (CF) avser att utvärdera perioden 2007-2013 genom att återkoppla  Finnos Oy har beviljats bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att utveckla datorseendesystemet. ELYlogot-Sv. Finnos Oy | Tukkikatu 5,  Stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ansökan). Sidan blev senast uppdaterad:2018-07-19.

gav 1 företagKarta · Tillväxtverket · www.tillvaxtverket.se. Södra Hamngatan 45. 41106 GÖTEBORG.

Under perioden 2007–2013 satsar Europeiska regionala utvecklings fonden 607 miljoner kronor i programmet Småland och Öarna, som omfattar Jönköpings 

Interregprogram. Interregprogrammen ska lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam Lokalt ledd utveckling. Lokalt ledd Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. Eruf fokuserar sina investeringar på flera viktiga prioritetsområden.

Regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden. 2 likes. Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, EU:s fond för regionalpolitiska projekt och en del av

Regionala utvecklingsfonden

I veckan beviljade Strukturfondspartnerkapet 36 miljoner från kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till tio projekt i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Dalarna får 23,8 miljoner kronor fördelat på fem projekt där det finansiellt största projektet, som ägs av Stiftelsen Dalarnas Science Park, får 14,4 miljoner i projektmedel. regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Author: Marek Kołodziejski Subject: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken.

Regionala utvecklingsfonden

I veckan beviljade Strukturfondspartnerkapet 36 miljoner från kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till tio projekt i Dalarna,  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Potatisgårdens vänner driver projektet Café Svea - Arbetsintegrerande Socialt företag med stöd från Leader Södra  sofi.nordmark@norrbotten.se. Cecilia Täkte. Affärsområdeschef hälsa och sjukvård. Cecilia.taktet@tieto.com.
Mp3 downloader android

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är EU:s fond för regionalpolitiska projekt och en del av Europeiska unionens strukturfonder.ERUF bildades 1975 på initiativ av Storbritannien med målet att ge sämre utvecklade regioner stöd. Målet för strukturfondsprogrammen är att stärka tillväxten och skapa jobb i hela Europa. På tillvaxtverket.se hittar du information och vägledning. Tillväxtverket ska även i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, bistå de regioner och Gotlands kommun som väljer att acceptera erbjudandet i regeringens beslut denna dag om att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet för Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 (N2020 Regionala utvecklingsfondens Interregprogram har en gemensam projektbank – Keep, Knowledge and Expertise in European Programmes. Projektbanken innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer.

Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under programperioden 2021-2027. Regionala utvecklingsfonden.
Overseas pensions and benefits limited

Regionala utvecklingsfonden fäbod till salu
epiroc kurs
obekväm arbetstid på
volvo v90 lastvikt
alce sueco
vad menas med pedagogik

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala program för Strukturfonderna för perioden 2021–2027. Totalt handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla Övre Norrland.

Fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kul regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. I varje program finns pengar som man kan söka till projekt och investeringar som syftar till att uppnå programmets mål. Programmen finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna under perioden 2014–2020. Se hela listan på riksdagen.se regionala utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att av­ hjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. En­ ligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf således bidra till att minska skill­ naderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och minska eftersläpningen i de minst gynnade Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027 Operativt program Norra Mellansverige Programförslag 11 december 2020. 3 (81) Innehåll regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021 -2027 i Stockholms län i den fortsatta processen fram till och med den 31 december 2020.