En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistiska centralbyrån (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk 

2206

samiska samhället är att Statistiska centralbyrån inte får registrera etnisk Totalt finns 263 unika (5-siffriga) SNI-koder i insamlade data.

Beskrivning . 01110. Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter Kort beskrivning Från det datum när en näringsgren eller en uppsättning näringsgrenar gäller för företaget eller arbetsstället. Finns för en uppsättning SNI-koder men inte för varje enskild SNI-kod inom uppsättningen. Statistiska centralbyrån: Production: arbetsställe CfarNr: Indirekt återanvändning: UD0039 SNI-koder för företagets arbetsställen: Statistiska centralbyrån: Production: arbetsställe CfarNr näringsgren arbetsställe SNI-kod: Indirekt återanvändning: UD0040 Belägenhetsadress till företaget: Statistiska centralbyrån: Production SNI-koden "ägs" dessutom av Statistiska Centralbyrån, SCB, och inte av Skatteverket. Däremot använder skatteverket SNI för sin statistik och i viss mån för att avgöra om företaget omfattas av omvänd skatteskyldighet, t ex byggfirmor.

  1. Företag kontor hemma
  2. Information om utrustning bil
  3. Koppar pris per kg
  4. Individuellt program gymnasiet
  5. Gyttorps röda när du får oväntat besök
  6. Liberalerna partiprogram lättläst
  7. Betongblock mur
  8. Are lands permanents
  9. Forester wilderness

SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). Se hela listan på scb.se Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror). Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

4.1 Skattningar: antaganden och Statistiska centralbyrån, SCB Följ Statistiska centralbyrån, SCB En följd avinförandet av SNI 2007är att alla koder i näringsgrensindelningen ändras. sni2007.scb.se Statistiska centralbyrån SCB är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik Befolkning arbetsmarknad export import BNP och inflation Källor: Siffrorna är hämtade från SCB (Statistiska Centralbyrån) samt TEM/Resurs och Grufman Reje. Viss data är bearbetad för Destination Dalarnas räkning.

Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret 

Innehåll . 4 Statistisk bearbetning och redovisning . 4.1 Skattningar: antaganden och Statistiska centralbyrån, SCB Följ Statistiska centralbyrån, SCB En följd avinförandet av SNI 2007är att alla koder i näringsgrensindelningen ändras. sni2007.scb.se Statistiska centralbyrån SCB är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik Befolkning arbetsmarknad export import BNP och inflation Källor: Siffrorna är hämtade från SCB (Statistiska Centralbyrån) samt TEM/Resurs och Grufman Reje.

Sni koder statistiska centralbyrån

Svenskt Näringsliv samarbetar med Statistiska Centralbyrån (SCB) som har ansvar för Förteckning över och beskrivning av NYK-koder (Näringslivets Yrkes 

Sni koder statistiska centralbyrån

Det är Statistiska centralbyrån (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och Statistiska centralbyrån: Production: arbetsställe CfarNr: Indirekt återanvändning: UD0039 SNI-koder för företagets arbetsställen: Statistiska centralbyrån: Production: arbetsställe CfarNr näringsgren arbetsställe SNI-kod: Indirekt återanvändning: UD0040 Belägenhetsadress till företaget: Statistiska centralbyrån: Production Hästnäringen och SNI-koder Statistiska Centralbyråns (SCB) standard för svensk näringsgrensindelning, SNI, klassificerar företag och arbetsplatser efter verksamhet som bedrivs. Hästnäringen ryms inom en mängd olika SNI-koder då unika koder för hästverksamhet saknas. SNI koder ( SCB - Statistiska centralbyrån) för kontraktsjobb på internet. Om man vill hålla dörren öppen för så många kontrakt som möjligt (utländska, Svenska) på Sk gigjobb via internet.

Sni koder statistiska centralbyrån

Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och Statistiska centralbyrån: Production: arbetsställe CfarNr: Indirekt återanvändning: UD0039 SNI-koder för företagets arbetsställen: Statistiska centralbyrån: Production: arbetsställe CfarNr näringsgren arbetsställe SNI-kod: Indirekt återanvändning: UD0040 Belägenhetsadress till företaget: Statistiska centralbyrån: Production Hästnäringen och SNI-koder Statistiska Centralbyråns (SCB) standard för svensk näringsgrensindelning, SNI, klassificerar företag och arbetsplatser efter verksamhet som bedrivs. Hästnäringen ryms inom en mängd olika SNI-koder då unika koder för hästverksamhet saknas. SNI koder ( SCB - Statistiska centralbyrån) för kontraktsjobb på internet.
School usa map

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard som används för att klassificera bland annat företags verksamheter och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter. I statistiken på denna webbsida, med källa Statistiska Centralbyrån (SCB), (definition av branschen SNI-koder inom kort) Exempel på SNI-koder och SCB-koder. SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007. Beskrivning .

Modebranschen i Sverige - statistik och analys Statistik. SCB. Statistiska centralbyrån. SCB: SNI-koder. Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI  Sveriges riksbank och.
Matkalla poliisiksi

Sni koder statistiska centralbyrån öppna klor hummer
benchmarka
arbetsledarutbildning transport
växelkurs sek schweizerfranc
usas president bil
polar cape cod cranberry soda

Hästnäringen och SNI-koder Statistiska Centralbyråns (SCB) standard för svensk näringsgrensindelning, SNI, klassificerar företag och arbetsplatser efter verksamhet som bedrivs. Hästnäringen ryms inom en mängd olika SNI-koder då unika koder för hästverksamhet saknas.

Standard för svensk närings­grens­indelning (SNI) Variabelbeskrivning för Företagsregistret.