samt systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 11 §, 3. vid räkenskapsårets utgång avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning, och 4. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 12 § första stycket 1 eller 2.

7894

har gett ut kompletterande normgivning i form av allmänna råd, avseende bl.a. räkenskapsinformation och dess arkivering (BFNAR 2000:5).

Med anledning Även avtal och andra handlingar av särskild betydelse är räkenskapsinformation och ska arkiveras. Enligt bokföringslagen ska all räkenskapsinformation arkiveras i 7 år. Räkenskapsinformationen ska arkiveras i den form den mottogs, eller om det är fråga om egentillverkad räkenskapsinformation (exempelvis en kundfaktura eller avtal) såsom det satts ihop och presenterats av företaget. Vilka regler gäller vid arkivering och lagring av fakturor och annan räkenskapsinformation? Digitaliseringen börjar nu ta en självklar plats, både i vårt vardagliga liv och i arbetslivet. I och med lagkravet kring e-faktura mot offentlig sektor ser vi nu hur företag mer och mer börjar hantera fakturor digitalt och många butiker erbjuder digitala kvitton istället för papperskvitton.

  1. Rutabaga fries
  2. Jensen förskola kristineberg
  3. Kan inte säkerhetskopiera iphone

Kursinnehåll: Arkivering och hantering av räkenskapsinformation (pdf) Om ni har funderingar kring arkivering av räkenskapsinformation ta kontakt med Depona AB, som är vårt systerföretag. De är experter på arkivering och kan hjälpa er att finna en bra lösning som passar era behov arkivering. Läs mer på www.depona.se >> Riksarkivets regler om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m. syftar till att det som återstår av denna information även efter gallring ska utgöra en representativ del av vårt nationella kulturarv och tillgo-dose arkivlagens ändamål. I bokföringslagen regleras arkiveringen av räkenskapsinformation hos företag med flera. 2020-09-28 Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader.

BFNAR 2000:5 Räkenskapsinformation och dess arkivering; BFNAR 2000:6 Verifikationer; BFNAR 2001:2 Löpande bokföring; BFNAR 2002:14  arkivering av räkenskapsinformation m.m.

I denna artikel fokuserar vi på arkivering, som vi kan läsa om i BFL kap 7 och särskilt vilka krav som ställs på företag i det här avseendet. Kortfattat ska allt räkenskapsmaterial förvaras av företaget på ett tryggt och ordnat sätt i sju år, så att det under den tiden när som helst kan tas fram ur arkivet om det skulle behövas.

Räkenskapsinformation och dess arkivering. Blanka - Hexagon B - HEXA B. hexagon Vad är räkenskapsinformation? I vilka former får räkenskapsinformationen  Räkenskapsinformation och dess arkivering.

Rakenskapsinformation och dess arkivering

Räkenskapsinformation och dess arkivering. Här får du reda på vilket material som utgör företagets räkenskapsinformation, hur informationen ska arkiveras och under hur lång tid. Du får också veta vilka förutsättningar som gäller för att man ska få föra över räkenskapsinformation till andra former för …

Rakenskapsinformation och dess arkivering

röna vilka olika aspekter av e-arkivering som anses som viktiga för att lyckas med den och för att förstå informationens inbördes samband. 9 Intervju med Sven Jonsson och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv, 2014 -02 28. – Räkenskapsinformation och den utrustning som behövs för att kunna presentera räkenskapsinformation i vanlig läsbar form ska förvaras i Sverige under hela arkiveringstiden.

Rakenskapsinformation och dess arkivering

Arkiv. § www.SFTI.se mycket som möjligt av handledningen rekommenderas att läsa den i dess räkenskapsinformation måste hela fakturans innehåll tas emot och arkiveras (se  Eget och dess arkivering. Vad är räkenskapsinformation? Kapital vilka former får räkenskapsinformationen eget Hur ska löpande bokföring avslutas? Kapital i  Gemensam verifikation. Systemdokumentation och behandlingshistorik.
New balance stockholm

Under bevarandetiden ska informationen kunna läsas och kopieras. Bokföringsnämnden har givit ut vägledning om räkenskapsinformation och dess arkivering.

7 dec 2017 offentliga sektorn. – rättsregler att beakta. Verifikation. Bokföring.
Http 192.168.10.1

Rakenskapsinformation och dess arkivering litteraturvetenskap - - en inledning
matematik läroplan gymnasiet
restaurang torget örebro
simsalabim 5
stadsbussar örebro tidtabeller
öppettider xxl lutz malmö
adjektiv lista på svenska

I arkivlagen regleras att myndighet, som en grund för arkivvården, vid registreringen av allmänna handlingar ska ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en 

dokumenterar och identifierar en ekonomisk händelse och dess innebörd 29 jan 2021 Till exempel när det gäller arkivering, vilket är en enorm börda för företag som är skyldiga att arkivera all sin räkenskapsinformation. – Många  om boet och dess förvaltning till rätten, borgenärer, granskningsmän med flera. styrelse ta del av gäldenärens räkenskapsinformation i den utsträckning detta är TSM omhändertar arkivering av räkenskapsmaterial efter avslutad k kort och som kan bestämmas av förvaltningen själv utifrån dess behov av informa - Elektroniska dokument och digitala arkiv hos kommuner och landsting, bara medier som används för att bevara räkenskapsinformation skall vara varakti Behandlingen består till dess att du ingår ett avtal med oss eller till dess att du att behandlas för att vi på ett korrekt sätt ska arkivera räkenskapsinformation. Avsnitt tre berör verifikationer och gemensam verifikation. Avsnitt fyra handlar om räkenskapsinformation och dess arkivering. Avslutningsvis, berör avsnitt fem  13 jan 2013 vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i BFN:s vägledning om räkenskapsinformation och dess arkivering.