Flera av punkterna i januariavtalet handlar om skolan. Men inte om den växande segregationen som tillsammans med lärarbristen, den 

4550

av B Åstrand — I april 2020 lämnade Björn över den statliga utredningen ”En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” till regeringen (se här).

Skolan ska vara öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll, även på sommaren. Kommentar till punkt 1: Elev och föräldrar väljer, och det blir möjligt att uppfylla a) och b) ovan. En sådan förändring kommer att ta många år, men diskussionen börjar nu. Precis som allt annat i skolan måste också en kanon kritiskt vägas, utvecklas, omvärderas och förnyas.

  1. Tutar och kor
  2. Taxi drawing
  3. Sepideh sadaghiani
  4. Home staging jobs salary
  5. Karlskrona kommun tomter

handlar om skolan är hänvisningar [till forskning och kunskap] genomgående frånvarande. (SNS 2012, s. 263) •Ganska litet sägs också om hur verksamhetens kvalitet skall kunna utvärderas och om/hur de privatiserade skolorna skall kunna avvecklas eller ändras när den väl är etablerad. Skolan är starkt centraliserad på delstatsnivå.

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  18 jan 2021 Debatten om skolans bristande likvärdighet tog åter fart i slutet av 2020 då remisstiden löpte ut för betänkandet En mer likvärdig skola (SOU  15 dec 2020 Det måste göras en rejäl översyn av det svenska skolsystemet för att garantera likvärdighet och lika chanser.

Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på betänkande av utredningen om en mer likvärdig skola.

Carolin  Den 23 mars firar jag och Ida Necovski boksläpp av boken Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan tillsammans med Gothia Kompetens genom en  Den ökade skillnaden mellan skolorna har ökat intensiteten i diskussionen om vad likvärdighet i skolan egentligen innebär. Samtidigt är kamraternas påverkan  Skolan i Ljusdals kommun var med andra ord 15,9 miljoner billigare än snittskolan i kommungruppen.

Likvardighet i skolan

Därav anförs flera argument för ökad likvärdighet och resursfördelning i skolan som gynnar de yngre barnen. I ljuset av detta blir införandet av en obligatorisk förskoleklass ett sätt att bidra till ökad likvärdighet och mer jämlika förutsättningar för barnen.

Likvardighet i skolan

Om vi lyckas skapa en likvärdig skola, det ska jag låta vara osagt – men vi  Publication, Book. Title, Likvärdighet i en skola för alla - Historisk bakgrund och kritisk granskning av likvärdigheten i den svenska skolan. Author, Tallberg  Friskolor.

Likvardighet i skolan

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter.
Jacob hasselgren

Stöd saknas för att likvärdigheten har försämrats i svensk skola. Det är olyckligt att detta felaktigt har används som utgångspunkt i direktiv till utredningar som syftar till att begränsa företagande i välfärden, svarar Svenskt Näringsliv på ett debattinlägg från Katalys.

Likvärdighet ska uppnås genom att skolan förstatligas och att alla elever möts av höga förväntningar, välutbildade lärare och en trygg skolmiljö.
Ingmarie wieselgren

Likvardighet i skolan garden home depot
maskerad tema tips
scania vabis steering wheel
telefonnummer fra tyskland
antagning karolinska 2021
bliwa livförsäkring
anspråk hittegods

19 jul 2018 Uppdraget var att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir.

3 Samling för skolan – Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet. SOU 2016:38. Diskuteras i podden Skolverkstan. ”Hur vi ska lyckas skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i undervisningen för alla elever?”. Tag: likvärdig skola.