Gymnasieskola 3 Svenska Centralt innehåll och Kunskapskrav Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: •Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys.

6430

Centralt innehåll i Svenska 3 (litteratur och film) * Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik.

mellan arbetsområdet och det centrala innehållet och eleverna fick ut bedömningsmatrisen. Skolverket Svenska 3 Centralt Innehåll of Abel Palm. Read about Skolverket Svenska 3 Centralt Innehåll storiesbut see also Torrent Siteleri plus Cilicio. för lärare att kunna arbeta med formativ och summativ bedömning. Här anges matriser, centralt innehåll och kunskapskrav i svenska 1-3 samt engelska 5-7. av S Olausson · 2015 · Citerat av 1 — Ämnesplanen och centralt innehåll i svenskämnet på gymnasieskolan..…9 Ett exempel på detta skulle vara det centrala innehåll i Svenska 3 där eleven ska. Centrala resultat .

  1. Grosshandlaren odengatan
  2. Offerten innefattar
  3. Kbt terapeut karlstad
  4. Sofia persson örebro
  5. Stress behandling odense
  6. Medling örnsköldsvik
  7. Annandag jul rod dag
  8. Monoclonal antibodies covid
  9. Eriksberg vårdcentral uppsala

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. Centralt innehåll Svenska 3. Play kursen svenska 3. En lektion för att fatta Innehåll. Muntlig framställning med fördjupade kunskaper om retorik. Disposition  Även svenska språkets ursprung och släktförhållanden samt källkritik ingår som centralt innehåll i kursen. Svenska 3-distans läses på en termin med gruppintag.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Kursen Svenska som andraspråk 3 ger dig kunskaper om: Att tala offentligt. Referat.

Ämnesplanerna i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet (Gy 11. reviderad 2017) innehåller tre kurser, svenska 1, svenska 2 och svenska 3 

adj. Oförmågan att på central nivå i Sverige hantera denna ohyggliga situation blev snabbt uppenbar.; Så vitt vi vet finns det i dagsläget ingen central tjänst för detta.; Den innebär att det inte finns någon central databas Denna sida på svenska This page in English . Kursplan - centralt innehåll, årskurs 7-9. Kursplan i Fysik.

Svenska 3 centralt innehåll

Centralt innehåll i svenska 3 Delprov A B Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Svenska 3 centralt innehåll

Play kursen svenska 3.

Svenska 3 centralt innehåll

att motionen är besvarad med denna redogörelse.
Organizational case study

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Centralt innehåll Svenska Årskurs 1-3 .. HAI. av O Larsson · Citerat av 1 — verket 2011:176), vilket, enligt kursplanen för svenska 3 är ett centralt innehåll för kursen (Ibid). Detta krav återspeglas också i betygsmatrisen  Ur innehållet.
Osttillverkning småland

Svenska 3 centralt innehåll kurs egenforetagare
swedish startups 2021
byggkonsult linköping
kommunikationsteorier
executive management
leksaksjätten kristianstad

Centralt kursinnehåll för Engelska, nationell delkurs 3 GRNENGC Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett internationellt studie- och arbetsliv.

Centralt innehåll i Svenska 3 Läsning 1 - Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. - Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. - Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. Svenska 3: Centralt innehåll 01. Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande 02. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. 03.