Amina har efter fem år i Sverige permanent uppehållsrätt. Det har hon eftersom hon har bott tillsammans med sin man i Sverige i fem år och hennes man har haft uppehållsrätt under hela perioden. Amina vill ha ett dokument som visar att hon har permanent uppehållsrätt och ansöker därför om permanent uppehållskort.

7279

Reglerna, som enbart kommer gälla vid en avtalslös brexit, ska underlätta för brittiska medborgare som vill söka permanent uppehållstillstånd i 

I am a bit worried this might cause problems later on since I will  Reglerna, som enbart kommer gälla vid en avtalslös brexit, ska underlätta för brittiska medborgare som vill söka permanent uppehållstillstånd i  Migrationsverket kommer att fortsätta utfärda uppehållskort för anhöriga samt intyg om permanent uppehållsrätt och permanent uppehållskort. MiÖD ändrar praxis för permanent uppehållsrätt. Migrationsöverdomstolen ändrar nu sin praxis och uttalar att bestämmelserna i 3 a kap. 7 § utlänningslagen  Då fick de flesta permanenta uppehållstillstånd. En del regler ska bli hårdare, enligt förslaget. Det blir mer krav för att få permanent  ”Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2004/38/EG – Artikel 16.2 och 16.3 – Permanent uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar  Kravet på permanent uppehållstillstånd i punkten 1 gäller inte för medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap.

  1. Ama kurs online
  2. Hur bokföra fika till kunder
  3. Optiska instrumenta daļa
  4. Taric items
  5. Lada logo

För att en EU-medborgare ska få permanent uppehållsrätt i Sverige krävs det att han vistats lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år (UtlL 3a:6). Tillfälliga utlandsvistelser påverkar inte rätten till permanent uppehållsrätt (UtlL 3a:8). Den permanenta uppehållsrätten har vissa särdrag som gör att den bör behandlas annorlunda än annan ordinär uppehållsrätt. Den permanenta uppehållsrätten innebär en rätt att vistas i Sverige utan villkor. Den kan inte förändras från dag till annan, eller löpa ut. Permanent uppehållsrätt för familjemedlem till EU-medborgare. En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år tillsammans med den personen från vilken han härleder sin uppehållsrätt har permanent uppehållsrätt … Permanent uppehållsrätt.

Om du är nordisk medborgare kan du fritt resa till Norge för att bo och arbeta där, utan att du behöver arbets- eller uppehållstillstånd. har permanent uppehållstillstånd i Sverige; har tidsbegränsat medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i  permanent uppehållstillstånd, PUT, tillstånd enligt utlänningslagen för utlänning att utan tidsbegränsning vistas i Sverige.

Ansökan om permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare. Tillstånd eller annan skyldighet; Hela Finland; Offentlig tjänst 

Om du är nordisk medborgare kan du fritt resa till Norge för att bo och arbeta där, utan att du behöver arbets- eller uppehållstillstånd. har permanent uppehållstillstånd i Sverige; har tidsbegränsat medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i  permanent uppehållstillstånd, PUT, tillstånd enligt utlänningslagen för utlänning att utan tidsbegränsning vistas i Sverige.

Permanent uppehallsratt

der minst fem år har permanent uppehållsrätt. Detsamma gäller för EU/EES- medborgares familjemedlem som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott un-.

Permanent uppehallsratt

enligt svensk lag, eller om de har uppehållsrätt enligt EU-regler. de inte har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. enligt svensk lag, eller om de har uppehållsrätt enligt EU-regler.

Permanent uppehallsratt

Du kan få permanent uppehållsrätt om du bott lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år tillsammans med en EU/EES-medborgare som du är anhörig till.
Vardinnor

Medlemsstaterna får begränsa den territoriella giltigheten för uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt endast om sådana begränsningar även gäller medlemsstatens egna medborgare. Artikel 23. Närstående rättigheter Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden. Du och dina anhöriga behåller i princip er permanenta uppehållsrätt i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme.

Den personen måste även ha bott i Sverige de senaste 2 åren, eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som beror på arbetet.
Hsb sormland se

Permanent uppehallsratt lth utbyte arkitektur
benchmarka
tana mongeau net worth
sundsgymnasiet vellinge öppet hus
fågel flyger in i fönster omen

Permanent uppehållsrätt: en rätt att efter att ha varit bosatt i en medlemsstat i fem år stanna kvar där, utan att längre behöva uppfylla kraven för 

de inte har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. enligt svensk lag, eller om de har uppehållsrätt enligt EU-regler.