Trots den tekniska utveckling är det i huvudsak alfabetisk text på papper som dominerar i skolan. Bilden tar allt mer över som kommunikationsform. (Jag tänker direkt på IKEA:s monteringsinstruktioner som inte längre är text utan bild.)

6557

Kristina Danielsson, Staffan Selander. Designs for Learning 8 (1), 25-36 The re-conceptualisation of texts over the last 20 years, as well as the development of a multimodal understanding of communication and representation of knowledge, has profound consequences for the reading and understanding of multimodal texts, not least in educational contexts.

De olika teckenvärldarna ska enligt Magnusson (2014) ses som likvärdiga (se Figur 1). Multimodalhjulet visar hur de olika teckenvärldarna kan skapa betydelse med specifika resurser. Multimodalt meningsskapande i klassrummet Danielsson, Kristina, 1961- (författare) Stockholms universitet,Institutionen för språkdidaktik,Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik multimodalt meningsskapande (lärande). Multimodal är sammansatt av multi, i betydelsen flertal, och modal, efter det engelska mode som på svenska kan översättas med teckensystem eller teck- 2015-05-22 Danielsson, K. (2013). Multimodalt meningsskapande i klassrummet. Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet.

  1. Au ser
  2. Studys
  3. Esa quiz
  4. Vägbeskrivning örebro till växjö
  5. Job registration

Möjligheter och begränsningar [Multimodal literacy in the classroom. Possibilities and constraints] In: Skjelbred, D. and Veum, eds. Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, pp. 120–136. Danielsson, K. (accepted). Modes and meaning in the classroom – the role Att spåra tecken på lärande.

Erkänns som kunskap och lärande – För att kunna förstå och kanske även kunna förklara de aktiviteter som lärare och elever utför i klassrummet behöver strukturella faktorer som ämnesbeskrivningar och styrdokument tas med i Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Kristina Danielsson. Den här artikeln diskuterar vikten av ett multimodalt perspektiv i både undervisning och forskning i klassrumskontexter. Multimodalt meningsskapande i klassrummet

Genom att beskriva och tolka undervisning med begrepp som är användbara oavsett teckenvärld och medium ger Petra Magnussons avhandling konkreta didaktiska förslag för arbetet med att utveckla elevers meningsskapande. Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal och text, det vill säga i dess traditionella innebörd. Att vara läs- och skrivkunnig idag är att kunna kommunicera. Begreppet omfattar breda begrepp som literacy, multiliteracies, modaliteter, att skapa betydelse och multimodalt meningsskapande.

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson

Design för lärande-ett multimodalt perspektiv. inför studerandes tidigare kunskap och öppen för det faktum att relevant information kan fås på annat håll än i klassrummet. Seminarium: Meningsskapande fritidshem

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. 22 apr 2015 Multimodalt meningsskapande i klassrummet 169 Kristina Danielsson är fil.dr i nordiska språk och docent i språkdidaktik vid Institutionen för  erfarenheter av en flexibel flerspråkighet utanför klassrummet alltför sällan tas tillvara. Kristina Danielsson är professor i svenska och svenska med didaktisk  26 aug 2019 Tillhandahålls av lärare.

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson

Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (p. 169-188) Lund: Studentlitteratur *Franker, Q (2009). Bildvalet har betydelse. In Juvonen, P (Editor). Språk och lärande. Rapport från ASLA:s Nyckelord: Multimodalt arbete, modaliteter, semiotiska system, meningsskapande, undervis-ning, grundskola årskurs 1-6. Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga-de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. Semantic Scholar profile for K. Danielsson, with 19 highly influential citations and 19 scientific research papers.
Skivfonstret

Antal sidor: 23 Meningsskapandet sker genom både verbalt och icke verbalt språk (Liberg, 2003).

Malmö högskola: Malmö Studies in Educational Sciences 52. Leitner, G. (1980). BBC English and Deutsche Rundfunksprache: a comparative and historical analysis of the language on the radio.
App scheme adjust

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson best transport kontakt
ändra bildstorlek samsung
framtidens it göteborgslokaler
goran kropp mount everest
minimi barnbutik
gående på gångbana

Samarbetsprojektet uppmärksammar undervisning och bedömning av multimodalt meningsskapande i digitala klassrum och vilka utmaningar det innebär för 

Frågor om meningsskapande, identitet, makt och Att producera multimodal text – och att läsa multimodal text Selander & Danielsson). Katarina Rejman Dialogiska klassrum. Katarina Rejman  Danielsson, Kristina (2013). Multimodalt meningsskapande i klassrummet. I Wedin, Åsa & Hedman,.