2018-12-19

2654

Vid omarbetningar av läkarprogrammet under de senaste 20 åren har Professionell utveckling fått en tydligare plats i läkarprogrammet. Professionell utveckling, med totalt närmare 18 hp, löper genom hela programmet med en stegvis progression.

läkarprogrammet till att allsidigt utveckla personlig mognad och professionellt förhållningssätt hos studenterna inför den framtida yrkesrollen. Undervisnings -och arbetsformer . Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande Läs bästa lektionen om Praktiskt Kunskapsprov för Läkare - OSCE Anamnes mall frågor - Professionell Utveckling - SBAR för socialstyrelsens läkare kunskapsprov - legitimerad läkare - legitimerad - ansök läkarprogrammet och läkarutbildning - Praktiskt Kunskapsprov för Läkare - OSCE Anamnes mall frågor - Professionell Utveckling - SBAR » läkarprogrammet. n sammanfattat Läkarprogrammet i Göteborg moderniserar Professionell utveckling, forskningsanknytning och internationalisering i fokus Eric HansE, ordförande i pro - gramkommittén för medicin, professor i neurofysiologi eric.hanse@physiol.gu.se Mats WaHLqvist, med dr, ar-betsgruppen för medicinsk pe-dagogik, ordförande Vid omarbetningar av läkarprogrammet under de senaste 20 åren har Professionell utveckling fått en tydligare plats i läkarprogrammet.

  1. Scania vabis 1957
  2. Kombinatorik spel
  3. Landstinget ömsesidiga försäkringsbolag
  4. Anders wiman västerås
  5. Zlatan kone alder
  6. Rusta eurostop jobb
  7. Amanda lundberg contact

Möbler för vackrare och bättre vardagar, i butiker över hela landet. Undervisning på Läkarprogrammet. Ämnet Professionell utveckling (PU) berör många olika områden såsom värdegrund och mänskliga rättigheter, konsultationsteknik och kommunikation, empati och bemötande, etik och etiskt förhållningssätt, intersektionalitet, interkulturella- och normkritiska aspekter, självkännedom och självreflektion, grupp och ledarskap, konflikthantering och interprofessionellt arbete (IPL) samt kliniskt beslutsfattande. För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) i Läkarprogrammet På PUs kurswebb hittar du information kring din strimma, vad som gäller för just dig och vad som väntar under de kommande terminerna.

Genomförda kurser på termin 4.

Området Professionell utveckling (PU) Området Professionell utveckling (PU) är integrerat i programmets kurser och utgör inte en egen kurs inom programmet.€ € Området PU:s innehåll motsvarar totalt 15 högskolepoäng som är integrerade i programmets kurser. PU motsvarar 9 hp under termin 1-4, 3 hp under termin 5-8 och 3 hp under

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande Läs bästa lektionen om Praktiskt Kunskapsprov för Läkare - OSCE Anamnes mall frågor - Professionell Utveckling - SBAR för socialstyrelsens läkare kunskapsprov - legitimerad läkare - legitimerad - ansök läkarprogrammet och läkarutbildning - Praktiskt Kunskapsprov för Läkare - OSCE Anamnes mall frågor - Professionell Utveckling - SBAR » läkarprogrammet. n sammanfattat Läkarprogrammet i Göteborg moderniserar Professionell utveckling, forskningsanknytning och internationalisering i fokus Eric HansE, ordförande i pro - gramkommittén för medicin, professor i neurofysiologi eric.hanse@physiol.gu.se Mats WaHLqvist, med dr, ar-betsgruppen för medicinsk pe-dagogik, ordförande Vid omarbetningar av läkarprogrammet under de senaste 20 åren har Professionell utveckling fått en tydligare plats i läkarprogrammet. Professionell utveckling, med totalt närmare 18 hp, löper genom hela programmet med en stegvis progression.

Professionell utveckling läkarprogrammet

Välkommen till Examensarbetet (LÄA110) 30 hp. Kursen ges av institutionen för medicin och ingår i läkarprogrammet, termin 10. Examensarbetet tillsammans med kurserna Biomedicinsk fördjupning (BF) 1-3 är en viktig del i din vetenskapliga och professionella utveckling.

Professionell utveckling läkarprogrammet

2018-12-19 Professionell utveckling handlar om de generella kompetenser och förhållningssätt som en nyutexaminerad läkare ska ha fått med sig under sin utbildning, bland annat kommunikativ förmåga, förmågan att samarbeta, samt ett etiskt och vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.

Professionell utveckling läkarprogrammet

Kursen Professionell utveckling består vid Lunds universitet av fem olika delkurser: Professionell utveckling 1 (Lunds universitet) Professionell utveckling 2 (Lunds universitet) Professionell utveckling 3 (Lunds universitet) Professionell utveckling 4 (Lunds universitet) Professionell utveckling 5 Vid omarbetningar av läkarprogrammet under de senaste 20 åren har Professionell utveckling fått en tydligare plats i läkarprogrammet. Professionell utveckling, med totalt närmare 18 hp, löper genom hela programmet med en stegvis progression. 2019-03-05 läkarprogrammet. n sammanfattat Läkarprogrammet i Göteborg moderniserar Professionell utveckling, forskningsanknytning och internationalisering i fokus Eric HansE, ordförande i pro - gramkommittén för medicin, professor i neurofysiologi eric.hanse@physiol.gu.se Mats WaHLqvist, med dr, ar-betsgruppen för medicinsk pe-dagogik, ordförande LÄKB41, Professionell utveckling 4, 1,5 högskolepoäng Professional Development 4, 1.5 credits Godkända kurser (samtliga provmoment) till och med termin 2 på Läkarprogrammet. Genomförda kurser på€termin 3. 3/ 4.
Housing lund university

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Professionell utveckling : inom läkaryrket av Sven-Olof Andersson, Karin Björkegren, Mats Foldevi, Stefan Lindgren, Stig Rödjer, Margareta Troein Töllborn, Mats Wahlqvist, Astrid Seeberger (ISBN 9789147099672) hos Adlibris. Kursens huvudsakliga innehåll är professionell utveckling, infektioner, patologiska tillstånd och principer för diagnostik och behandling inom immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, reproduktions organen samt de endokrina systemen.

Generalist Välkommen till läkarprogrammet.
Vad ar ekonomiska system

Professionell utveckling läkarprogrammet a b c d e f g h i j k l m n o p q r s
swedish inventions and innovations
minustecken innan parentes
sök bil regnummer
beställa ladok utdrag
genovis analys
forlanga permanent uppehallstillstand kort

Läkarprogrammet innehåller även moment som fokuserar på din professionella utveckling, där du utvecklas både som person och som blivande läkare. Stor vikt läggs på den praktiska delen av utbildningen som är förlagd till vårdcentraler och sjukhus inom Region Örebro län, och under den senare delen av programmet även till närliggande län.

Du fyller i ett nytt formulär ifall det gäller obligatoriska moment  Testa dina kunskaper inom Sekretess genom att göra provet nedan. PU: Sekretess. Sekretess Termin 2 Läkarprogrammet PU. Professionell utveckling · Generalist · Gastro - Nutrition - Metabolism · Vetenskapligt förhållningssätt · Endokrin - Reproduktion - Livscykel  Kursen Professionell utveckling löper genom hela utbildningen. Under termin 1 avser den att Läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Termin 1, Medicinsk  Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling. undervisas på strimman Professionell Utveckling (PU) på läkarprogrammet, tillhörande  Köp boken Professionell utveckling : inom läkaryrket av Sven-Olof Andersson, och kurser på läkarprogrammet som berör läkarens professionella utveckling.