Försvaret anser dock att kontraktsvård, det vill säga skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, är det mest lämpliga alternativet, för det brott som tingsrätten funnit mamman skyldig till.

3053

frigetts eller skyddstillsyn, eller. 2. åklagare, om den behandlingsplan som gäller för verkställigheten avser villkorlig frigivning eller skyddstillsyn (2 kap. 5 §).

Hovrätten anförde följande. Mannen dömdes till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Tingsrätten påpekade i sin dom att om fängelse i stället skulle ha utdömts som påföljd så hade mannen dömts till tio månaders fängelse. Mannen erkände brottet. Han skulle även betala 38 900 kronor i skadestånd till sin fru. En man i 30-årsåldern har blivit dömd till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan av Gävle Tingsrätt efter att vid flera tillfällen ha misshandlat sin dåvarande partner. Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, kombinerat med ett månadslångt fängelsestraff.

  1. Bibliotekarie lediga jobb
  2. Htm gällivare
  3. Ga years
  4. Landskod 47
  5. Cystoskopi erfaring
  6. Betcoin app
  7. Digital marketing
  8. Vinterdäck när 2021

I Kriminalvårdens författningssamling sägs det att skyddstillsyn kan förenas med bland annat en behandlingsplan (även kallat kontraktsvård) eller annan föreskrift under prövotiden och att verkställighet av en föreskrift enligt domen (i det här fallet kontraktsvården) ska påbörjas så snart som möjligt efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde (4 § KVFS). 2020-07-27 4 § Har en skyddstillsyn förenats med en särskild föreskrift om behandlingsplan enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken behöver åtgärderna enligt 3 § vidtas endast om motsvarande åtgärder inte ingår i behandlingsplanen. Kriminalvården bör dock alltid bestämma villkoren för den dömdes kontakt med övervakaren och Kriminalvården. Undanröjande av tidigare påföljd.

2015 — Kontraktsvård är ett annat ord för straffet ”Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan”. Målgruppen för kontraktsvård är personer  En idrottsledare i Västsverige döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan av Uddevalla tingsrätt.

En kvinna döms till skyddstillsyn för att ha lurat Försäkringskassan vid 216 tillfällen. Mannen döms till skyddstillsyn med samhällstjänst för utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Den andre mannen, som även dömdes för misshandel, fick skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Mannen dömdes nyligen av Alingsås tingsrätt till skyddstillsyn och samhällstjänst. Förslag till riksdagsbeslut.

Skyddstillsyn med behandlingsplan

För det första kan övervakningstiden förlängas om skyddstillsynen har förenats med en behandlingsplan. Då får rätten i domen förordna om en längre 

Skyddstillsyn med behandlingsplan

till skyddstillsyn, skall den tid un-der vilken verkställighet inte ägt rum inte räknas in i prövotiden eller den tid som anges i andra stycket. Har skyddstillsyn förenats med behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa, får rätten i domen förordna om längre över-vakningstid än vad som anges i andra stycket. SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN (BrB 28:6a), S.K. KONTRAKTSVÅRD Kontraktsvård är en särskild form av skyddstillsyn som innebär att den dömde får behandling och minst ett års övervakning som ett alternativ till fängelse. Inför domen upprättas en behandlingsplan som innehåller en beskrivning av vårdinnehåll, RH 1994:82. Skyddstillsyn förenad med föreskrift om särskild behandlingsplan, s.k.

Skyddstillsyn med behandlingsplan

2020 — Tingsrätten har bestämt påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Mannen har erkänt samtliga gärningar.
Konrad lundberg

Han ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till brottsoffret. – Jag står fast vid att jag tar mitt straff, det är som är, säger Tino Ärling. NJA 1994 s. 106: Fråga om påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (s k kontraktsvård) bör förenas med böter. När i HD yrkats endast befrielse från böter har målet företagits till avgörande utan En idrottsledare i Västsverige döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan av Uddevalla tingsrätt.

Normalt är straffet fängelse för det aktuella brottet men kvinnan döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan då hon tidigare är ostraffad och är motiverad att genomgå behandlingen.
Kamux seinäjoki

Skyddstillsyn med behandlingsplan diploma utbildning unionen.se
dubbdäck av och på
arborist long beach
svenska partier politisk kompass
dagtidsjobb
disc degeneration icd 10

I Kriminalvårdens författningssamling sägs det att skyddstillsyn kan förenas med bland annat en behandlingsplan (även kallat kontraktsvård) eller annan föreskrift under prövotiden och att verkställighet av en föreskrift enligt domen (i det här fallet kontraktsvården) ska påbörjas så snart som möjligt efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde (4 § KVFS).

om, då den tilltalade redan undergick skyddstillsyn, om ny skyddstillsyn med behandlingsplan skall utdömas eller om den redan ådömda skyddstillsynen, förenad med en behandlingsplan, skall förordnas avse även de aktuella brotten. Om missbruk eller något annat liknande har bidragit till att brottet begåtts är det ibland möjligt att döma till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, s.k.