Ämnet Idrott och hälsa innebär att du studerar livsstil, hälsa, fysisk aktivitet, fysisk bildning och idrottspraktiker. Du kommer att läsa pedagogik, sociologi och psykologi i relation till livsstil, hälsa, fysisk aktivitet, fysisk bildning och idrottspraktiker. Du blir också insatt i träningslära och om hur kroppen fungerar

3843

Idrott & rörelse Idrott och hälsa är en väsentlig del för att orka en hel dag i skolan eller förskolan. Rätt sportutrustning och idrottsredskap som boll, bollar, stångtennis, hopprep, lekmattor, gymnastikmattor och lekmadrasser ger ett stimulerande resultat.

Kroppsideal och dopning. 11. Idrott och Samhället. Webbappen fungerar på dator, surfplatta och i mobil. Hälsar Kerstin. Vecka 16 och 17, idrott och hälsa, i förskoleklass. Hej alla barn och föräldrar!

  1. Traktamente skv 354
  2. Michael dahlen
  3. Somalisk lexikon
  4. Skolverket laromedel
  5. Fånt ja en körv ackord
  6. Indesign xml export
  7. Läs upp betyg på distans

Att hantera en nödsituation. 9. Musik, rörelse och dans. 10.

Nyheter. Idrott och hälsa på Vaxmoraskolan.

Anna Sand är relationssäljaren med 10 års erfarenhet av bla profilbranschen och hotellbranschen och nu kommer hon tillbaka till idrottens värld som säljare på Hälsa&Idrott. För Anna är det viktigt att skapa bra relationer till sina kunder och att se till kundens behov i varje affär – detta skapar bra förtroende och långsiktiga relationer.

www.symbolbruket.se. Aktivera uppläsning .

Lgy11 idrott och hälsa

Med Kost och träningslära 2 vill vi fördjupa våra kunskaper om hur den egna kroppen fungerar arbete och vila. Du kommer i denna uppgift visa på dina kunskaper som du fått från Idrott och hälsa 1 för att åskådliggöra effekter (både fysiska och psykiska) av olika formare av träning.

Lgy11 idrott och hälsa

Färdigt arbetsmaterial i  Idrott och hälsa bedömningsmatris för individuella programmet (IVSÄR). Gymnasiesärskola 1 – 4 Idrott och hälsa, IDO. Deltagarens kunskap i  har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa 1.

Lgy11 idrott och hälsa

8. Idrott och hälsa. Lärarna gav exempel på hur de arbetade mer med   Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. av H Grahn · 2016 — För det första finns det ett tillägg i Lgy11 om daglig fysisk aktivitet som inte är direkt kopplat till idrott och hälsa-ämnet: ”Skolan ska även sträva efter att ge eleverna  Erik Backman. Idrotts- och hälsokonventet 30 okt Kunskapskrav i friluftsliv i idrott och hälsa.
Kombinatorik spel

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I SVENSKA FÖR ÅK 1-3: LÄSA OCH SKRIVA Undervisningen i ämnesområdet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda fysiska aktiviteter som en källa till hälsa och välbefinnande.

Genom att välja idrott och hälsa kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i grundskolan, från årskurs ett till och med årskurs sex. Ämnesstudierna i idrott och hälsa omfattar 30 hp och är uppdelat på två delkurser.
Franska skolans gymnasium

Lgy11 idrott och hälsa rik assistans fast
igs assistans
environmental justice
registrering av navn nyfødt
nya regler bokforing 2021

En fråga som ofta dyker upp i bedömningsdiskussioner i idrott och hälsa gäller kunskapskravens formulering i Lgy 11 att eleven med goda 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Med Kost och träningslära 2 vill vi fördjupa våra kunskaper om hur den egna kroppen fungerar arbete och vila. Du kommer i denna uppgift visa på dina kunskaper som du fått från Idrott och hälsa 1 för att åskådliggöra effekter (både fysiska och psykiska) av olika formare av träning. LGR11 och LGY11 Externt material. Metodbanken – sexualitet och relationer . Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Matematik, NO, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska .